Hướng Dẫn

các lỗi thường gặp và cách khắc phục

1. Server đã đầy hoặc đang bảo trì: Do bạn tạo trùng tên hoặc đặt tên quá lâu. Cách xử lý là tạo nhân vật khác là được.
2. Không hiển thị vật phẩm dưới đất: Bạn sử dụng tổ hợp phím Alt + Space để hiện trang bị dưới đất.
3. Nhập code ở đâu?  - Bạn gặp Lễ Quan để nhận.
4. Không vào được Game.exe. Có 3 trường hợp:
   + Đặt tên thư mục có dấu: Ví dụ Võ Lâm Truyền Kỳ - Cách fix là sửa về không dấu: Vo Lam Truyen Ky chẳng hạn.
   + Lỗi Has stop Gaming - Cách fix: Nhấn auto update của game rồi vào game.
5. Lỗi màn hình đen: Bạn phải chép vào Client VNG Võ Lâm Gốc mới hiện thị được. Nếu không biết thì tải Client Full 3gb trên tải game về giải nén xong bấm Auto Update rồi chơi luôn.
6. Lỗi hiện sai tên server: Thoát hết game rồi nhấn Auto update rồi vào lại game.