Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng auto Võ Lâm Cổ Long

Để mở chức năng auto trong game các bạn click vào icon dưới bản đồ

 

võ lâm cổ long, auto ingame

 

Các phím tắt

 
+ CTRL+F: Mở, đóng giao diện cài đặt auto
+ F: Khởi động - dừng auto không mở giao diện lên

TAB Phục hồi

võ lâm truyền kỳ, công thành chiến

 

Tự dùng dược phẩm

 

 
+ Ô 1, Ô 2: khi thấp hơn số này (trong hình thấp hơn 3107) auto sẽ tự động bơm
+ Ô 3: khi sinh lực hoặc nội lực thấp hơn số đã điền ở ô mức 1, mức 2 (trong hình thấp hơn 136) thì mỗi xx giây (3000 mili giây = 3 giây) sẽ tự động bơm 1 lần (trong hình mỗi 1 giây nếu sinh lực thấp hơn 3107 thì bơm 1 lần)

Dùng thổ địa phù khi

 
SL < ?: sinh lực dưới mức này
NL < ?: nội lực dưới mức này
Hết bình SL: hết bình sinh lực trong hành trang
Hết bình NL: hết bình nội lực trong hành trang
Tiền > ?: tiền lớn hơn mức này (đơn vị là vạn lượng)
Đồ hư < ?: độ bền trang bị thấp hơn mức này
Hành trang hết chỗ ? ô: hành trang hết x ô sẽ tự động phù về

Tự sử dụng

 

Giải độc: giải độc khi bị dính độc sát, yêu cầu có thuốc giải ở hành trang.
Tiên thảo lộ: tự động sử dụng khi hết Tiên Thảo Lộ, yêu cầu phải để trong hành trang.
+ Nhân đôi kỹ năng: Tự sử dụng kính hoa lộ giúp luyện skill nhanh hơn.
Nga My buff khi mất SL: chức năng dành cho phái Nga My khi sinh lực mất xxx sẽ tự động buff máu, yêu cầu phải có kỹ năng Từ Hàng Phổ Độ.
+ Cắn máu khi đầy rương: khi không còn chổ trống để nhặt đồ, auto sẽ cắn máu.

TAB Chiến Đấu

tự đánh, võ lâm cổ long

TAB Nhặt Đồ

Nhặt đồ

TAB Di Chuyển

Di chuyển

TAB Bản Đồ

bản đồ

TAB Mở Rộng

 Mở rộng

.