Sự Kiện

Phần thưởng đua top máy chủ Đại Long

Sự Kiện Đua Top (19H 10/08 - 18H 13/08):
+ Top 1: 10000 xu + Nhạc Vương Kiếm.
+ Top 2: 7000 Xu  + Nhạc Vương Kiếm.
+ Top 3: 5000 Xu + Nhạc Vương Kiếm.
+ Top 4 - 10: 3000 Xu .