Tính Năng

Lắc cái cây Thần Tài

🛠Tính năng cày xu - lắc cái cây thần tài🛠
🛠Thời gian: 19h30 hàng ngày kể từ ngày 13/8/2019
🛠Nội dung: cứ đến giờ trước cổng 3 lăng huyện sẽ xuất hiện 1 cây thần tài chứa trên thân 2000 xu, khi nhân sĩ click vào cây thần tài thì sẽ nhận ngẫu nhiên từ 1 đến 100 xu.
🛠Mỗi lần nhận xu xong cây sẽ biến mất trong 10 giây
🛠Cây sẽ biến mất hoàn toàn khi hết xu trên thân
🛠Trong lúc lắc xu sẽ phải đứng im 5 giây, bị đánh, di chuyển, lên xuống ngựa sẽ dừng ngay tiến trình lắc
🛑CHÚ Ý: CẨN THẬN KỂ ĐỊCH, VÀ TÌM KIẾM ĐỒNG ĐỘI BẢO KÊ TRONG LÚC BẠN LẮC NÀO🛑