Tính Năng

Tính năng dã tẩu

Nhân sĩ VL-CổLong thân mến,

Nhiệm vụ Dã Tẩu - Chuỗi nhiệm vụ huyền thoại từng làm nên tên tuổi của dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ không chỉ cung cấp cho nhân sĩ nhiều phần thưởng hấp dẫn quý giá mà còn mang lại nhiều khoảnh khắc phiêu bạt khó quên cùng bằng hữu giang hồ.

Nay, VL-CổLong một lần nữa sẽ tái hiện lại sức sống mãnh liệt của hệ thống nhiệm vụ Dã Tẩu năm xưa cùng nhiều nội dung đặc sắc, với cách thức thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn mới hứa hẹn khuynh đảo quần hùng.

Hãy sẵn sàng chuẩn bị hành trang, loan báo hỷ tin cho bằng hữu khắp chốn kịp thời nắm rõ. Từ đó cùng nhau lên đường tầm kỳ bảo hoàn thành các nhiệm vụ và nhận lấy các phần thưởng "cực chất".

điều kiện tham gia

 • Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 50 trở lên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Mô tả
VLCTC
Dã Tẩu
 • Vị trí: Thành Đô (394/316).
 • Chức năng:
  • Tham gia nhiệm vụ hàng ngày.
  • Hủy nhiệm vụ ngày.
  • Nhận phần thưởng mốc.
  • Xem tình hình làm nhiệm vụ.

Cách thức tham gia

  • Giới hạn nhiệm vụ: 40 lần/ngày.

VLCLC

 • Mỗi 10 nhiệm vụ sẽ được tính là 1 vòng. Dựa trên số nhiệm vụ được hoàn thành trong 1 vòng, nhân sĩ sẽ nhận được 1 điểm năng động.
 • Có thể hủy nhiệm vụ đang nhận và có thể nhận nhiệm vụ tiếp theo. Ví dụ: Nhân sĩ hủy nhiệm vụ thứ 7 thì nhiệm vụ nhận tiếp theo sẽ là nhiệm vụ thứ 8.
 • Nếu hủy nhiệm vụ thì sẽ  bị reset số tích lũy nhiệm vụ đã hoàn thành.
 • Vào 00h00 mỗi ngày: Hệ thống sẽ làm mới (reset) lại số lần làm nhiệm vụ của nhân vật:
  • Nếu nhân vật đang nhận nhiệm vụ và qua thời gian reset thì nhiệm vụ đang nhận sẽ được tính là nhiệm vụ đầu tiên của ngày mới.
  • Số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành của nhân vật sẽ được hệ thống ghi nhận và nhân sĩ có thể nhận được phần thưởng các mốc hoàn thành nhiệm vụ tương ứng.
 • Nhận thưởng mốc hoàn thành 8.000 nhiệm vụ: Hệ thống sẽ làm mới (reset) số lần hoàn thành nhiệm vụ về 0.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật sẽ nhận được:

 • Điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) tương ứng với thứ tự nhiệm vụ trong vòng.
 • Và 1 trong những phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:
Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Tiên Thảo Lộ 1 Thiết La Hán
1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 1 Thiên Cơ Lệnh
1 Hoán Tiêu Chỉ 1 Tử Thủy Tinh
1 Lam Thủy Tinh 1 Lục Thủy Tinh
1 Tinh Hồng Bảo Thạch 1 Ngọc Lục Bảo
2 Ngọc Lục Bảo 4 Ngọc Lục Bảo
6 Ngọc Lục Bảo 10.000 điểm kinh nghiệm
20.000 điểm kinh nghiệm 50.000 điểm kinh nghiệm
100.000 điểm kinh nghiệm 150.000 điểm kinh nghiệm
 • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm nhận dược Không cộng dồn.

Phần thưởng theo mốc

 • Hoàn thành nhiệm vụ đến số lượng nhất định, nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng bên dưới.
 • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm nhận dược Không cộng dồn.
Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
2000 1 món Hiệp cốt Ngẫu Nhiên 
3000 1 món Nhu tình Ngẫu Nhiên 
4.000 1 món Định quốc Ngẫu Nhiên 
5.000 1 món An Bang Ngẫu Nhiên 
6.000 1 món HKMP Ngẫu Nhiên 
7.000 1 món HKMP Ngẫu Nhiên
8.000 1 món HKMP Theo hệ phái